Warning: Undefined variable $ub in /home/redesign/nasvetlo.solidbul.eu/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /home/redesign/nasvetlo.solidbul.eu/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
Начало - На светло

ПРОЕКТ: № BG05SFOP001-2.025-0083-С01

на Светло

Партньори по проект "На Светло"

Some Awesome features of Zakra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Цели на проект "На Светло"

Основната цел на проекта е постигане на ефективно, открито и отговорно управление, чрез повишаване на активното гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и популяризиране на политиките, насочени към подобряване ефективността на административната контролна дейност по прилагане на трудовото законодателство за постигане на максимален положителен ефект върху дейността на бизнеса и подобряване условията на труд и защита на трудовите права на работещите граждани.

Ангажирано участие на НПО и СИП чрез формулиране и съгласуване на изводи, препоръки и предложения пред органите на управление;

Повишаване на взаимодействието между администрацията от една страна, гражданите, бизнеса, НПО и СИП, от друга, вкл. чрез прилагане на партньорско и споделено подпомагане на административната контролна дейност по спазване на трудовото законодателство и съвместно реализиране на противодействие на проявите на недеклариран труд;

Подобряване на средата за гражданско участие в осъществяването на държавната политика по безопасни и здравословни условия на труд и спазване на трудовото законодателство посредством насърчаване на взаимодействието и комуникацията на гражданите и контролната администрация.

Проектът е на стойност  57 929.25 лв., от които 49 239.86 лв. европейско съфинансиране и 689.39 лв. национално съфинансиране.

Продължителността на проекта е 12 месеца, стартира на 17.08.2022 г. и приключва на 17.08.2023 г.

ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Plans & Pricing

Choose the pricing Right for you

Basic

$20

per month

Standard

$40

per month

Professional

$60

per month

избрани новини

Тук могат да се сложат до 4 избрани новини

Тук могат да се сложат до 4 избрани новини

Тук могат да се сложат до 4 избрани новини

Интересни факти за "на Светло"

0 +

Последователи

0 +

Последователи

0 +

Последователи

Другите за нас

"I really like their work, I guess now they have got a new lifetime customer. From now on, every construction project that I do will only be via their construction company."
Maria Swartzki
Manager, R & B Group
"I really like their work, I guess now they have got a new lifetime customer. From now on, every construction project that I do will only be via their construction company."
Teresa Henry
Manager, R & B Group
"I really like their work, I guess now they have got a new lifetime customer. From now on, every construction project that I do will only be via their construction company."
Martina Henks
Manager, R & B Group

"На светло" работи с:

Може да изтеглите оттук

Към началото