Мога ли да се консултирам с ИА ГИТ безплатно?

Разбира се, че можеш!

На „Националния телефон” 0700 17 670 (телефонът е настроен на 5-минутни разговори), може да се обаждате, за да получите консултация по въпроси, свързани с:

  • административното обслужване и административните услуги на Агенцията ;
  • законността на трудовите правоотношения;
  • осигуряване и спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
  • контрола по предоставянето на посреднически услуги за намиране и наемане на работа.

На „Националния телефон“ се приемат сигнали за нарушения свързани с административното обслужване и предоставянето на административни услуги.

При осъществяване на разговор от фиксиран телефонен пост потребителят заплаща цената на един градски разговор.

При осъществяване на разговор от мобилен телефон потребителят заплаща стойността на разговора съгласно индивидуалния му потребителски план с неговия мобилен оператор.

Използвайте възможностите, които инспекцията по труда дава! Там работят професионалисти, които с радост ще Ви съдействат. Важно е да познаваме правата си!

Мога ли да се консултирам с ИА ГИТ безплатно?
Към началото