Препоръки за осъществяване на „Партньорски контрол“, чрез споделено участие на социално-икономическите партньори в контролната дейност на ИА „ГИТ“ и подобряване на взаимодействието на контролния орган с организациите на работниците и работодателите

Отворете в нова страница, ако анализа не зареди или изтеглете от ТУК.

препоръки-дейност-2

Препоръки за осъществяване на „Партньорски контрол“, чрез споделено участие на социално-икономическите партньори в контролната дейност на ИА „ГИТ“ и подобряване на взаимодействието на контролния орган с организациите на работниците и работодателите
Към началото