Warning: Undefined variable $ub in /home/redesign/nasvetlo.solidbul.eu/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /home/redesign/nasvetlo.solidbul.eu/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
Blog - На светло

Blog

ПРОЕКТ: № BG05SFOP001-2.025-0083-С01

ПРОЕКТ: № BG05SFOP001-2.025-0083-С01 с наименование: НА СВЕТЛО се финансира от Оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ Бенефициент по проекта е СДРУЖЕНИЕ „СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ“ Партньор по проекта е СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА“ […]

Към началото