РЕЗУЛТАТИ

Препоръки за осъществяване на „Партньорски контрол“, чрез споделено участие на социално-икономическите партньори в контролната дейност на ИА „ГИТ“ и подобряване на взаимодействието на контролния орган с организациите на работниците и работодателите

Отворете в нова страница, ако анализа не зареди или изтеглете от ТУК.

Анализ на фактическото състояние на дейността по осъществяване на контрол върху спазване на трудовото законодателство, проблемите и предизвикателствата пред ефективността на контролната дейност

Отворете в нова страница, ако анализа не зареди или изтеглете от ТУК.

Към началото